KINDCENTRUM HOEF EN HAAG

Kindcentrum

Hoef en Haag

In het najaar van 2021 is de opdracht gegund om het dak van dit Kindcentrum in het - in zeer korte tijd volledig nieuw gebouwde - dorp Hoef en Haag te bekleden met Kalzip® 50/429 in RAL9007.

Het ontwerp van dit Kindcentrum voorziet in vijf geschakelde gebouw-/dakdelen bestaande uit drie zadeldaken en twee lessenaarsdaken en in totaal acht schuine dakvlakken met dakhellingen variërend van 12,5⁰ tot 30⁰.

In de verschillende dakvlakken zijn enkele dakramen en de nodige technische sparingen en doorvoeren opgenomen. Vier van de acht dakvlakken zijn door derden voorzien van PV-panelen met de geleverde roestvrijstalen systeemklemmen van Kalzip, te weten de Kalzip® Anchoring clips type FS.

Tot slot is in een vroegtijdig stadium geadviseerd een permanent valveiligheidssysteem aan te brengen voor het veilig kunnen reinigen en onderhouden van de daken met de aanwezige installaties, echter laat dit nog op zich wachten.

 

Logo-s-website.png