VOOR FELSDAKEN & -GEVELS

NIEUWBOUW, RENOVATIE, INSPECTIE & ONDERHOUD

Naar projecten

 

Keurmerk Dak- en Gevelborg

Dumebo-DWS, de branchegroep van verwerkers van dak- en gevelsystemen van Koninklijke Metaalunie heeft in samenwerking met borger PlanGarant en certificerende instelling SKG Ikob het Keurmerk Dak- en Gevelborg gepresenteerd.

Keurmerk Dak- en Gevelborg maakt voor verwerkers van dak- en gevelmateriaal de gerealiseerde kwaliteit op het gebied van dak- en gevelbouw aantoonbaar. Dit sluit heel goed aan op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die naar verwachting 1 juli 2023 in werking treedt.

 

Wat is het doel?

De Wkb heeft tot doel om de kwaliteit en het toezicht bij de (ver)bouw te verbeteren. De opdrachtgever krijgt meer zekerheid dat het bouwwerk tenminste voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwer krijgt een ruimere aansprakelijkheid.

Zo wordt de bouwer bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn opgemerkt. Behalve als de bouwer aantoont dat deze gebreken hem niet zijn aan te rekenen. Daarmee is het belang van het opbouwen van een goed dossier en aantoonbare gerealiseerde kwaliteit groot.

Als een bouwproces is gecertificeerd kan de borger in dienst van de opdrachtgever zijn controles of het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit beperken. Zo zijn de borgingskosten voor de opdrachtgever lager.

Bovendien wordt de aannemer ontzorgt bij het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit indien er zaken wordt gedaan met een dak- en gevel specialist met het Keurmerk Dak- en Gevelborg.

Toetsing van certificaathouders wordt uitgevoerd door SKG Ikob, een onafhankelijke certificerende instelling. Er worden controles uitgevoerd op zowel bedrijfs- als bouwlocaties.

 

Belangrijkste uitgangspunt

Het belangrijkste uitgangspunt van het Keurmerk is het realiseren van goed en deugdelijk werk dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en eventuele privaatrechtelijke eisen.

Hierbij wordt de al jaren in de markt bekend staande Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken als basis gehanteerd, waarin naast technische eisen tevens esthetische eisen zijn meegenomen. Mede is vanuit het perspectief van de borger voor de daken en gevels een risico inventarisatie opgesteld waaruit de essentiële controlepunten zijn opgesteld.

 

Het artikel in Gevelbouw 'Eerste certificaten Dak- en Gevelborg uitgereikt' leest u hier

 

Logo-s-website.png